[1]
Migdał, J. 2015. Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 97–104. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6.