[1]
Ruta, K. i Wrześniewska-Pietrzak, M. 2015. Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 117–130. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.8.