[1]
Rybka, M. i Sławek, J. 2015. „Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 131–151. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9.