[1]
Sarnowska-Giefing, I. 2015. Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 153–164. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.10.