[1]
Sieradzka-Mruk, A. i Zagórska, K. 2015. Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 193–198. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.13.