[1]
Walczak, B. 2016. Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2016), 9–13.