[1]
Abramowicz, Z. 2014. Synkretyzm antroponimii Podlasia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 27 (sty. 2014), 17-32. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.2.