[1]
Sieradzki, A. 2014. Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 27 (sty. 2014), 163–171. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13.