[1]
Rutkiewicz-Hanczewska, M. 2014. Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 27 (sty. 2014), 135–144. DOI:https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11.