[1]
Walczak-Mikołajczakowa, M. 2017. Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 31 (lip. 2017), 103–112. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8.