[1]
Rejter, A. 2017. Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 32 (grudz. 2017), 21-30. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.2.