[1]
Borowiak, P. 2016. Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 32 (grudz. 2016), 127-136. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10.