[1]
Migdał, J. 2016. Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 32 (grudz. 2016), 211-215.