(1)
Moroz, A. Granice błędu – Norma językowa a Teksty Prawne. PSJ 2014, 93-107.