(1)
Jezierska, B.; Jakobsze, M. Grzeczność językowa Korespondencji Elektronicznej W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego. PSJ 2014, 39-48.