(1)
Draguła, A. Zabiorę Się Czy wstanę? Od przekładu przypowieści O Synu Marnotrawnym (Łk 15, 11–32) Do Teologii miłosierdzia. PSJ 2018, 59-70.