(1)
Gorzelana, J. Leksyka związana Z Rodziną W Poezji Religijnej Polskiego oświecenia. PSJ 2018, 71-84.