(1)
Kozaryn, D. O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków). PSJ 2018, 45-54.