(1)
Nowak, M. Echo Modlitwy wewnętrznej W Notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II. PSJ 2018, 67-77.