(1)
Rybka, M.; Wrześniewska-Pietrzak, M. „Obejmuję Spojrzeniem Duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – Ojczyzna Jako wartość W Homiliach Jana Pawła II. PSJ 2018, 93-116.