(1)
Sławek, J. O Polsce, „umiłowanej Ojczyźnie Wszystkich Polaków”, Czyli O pojęciu Ojczyzny W Homiliach Jana Pawła II. PSJ 2018, 117-130.