(1)
Stelmach, W. Język Polski W Statucie Synodu łęczyckiego Z 1285 Roku – tłumaczenie kanonów. PSJ 2018, 131-144.