(1)
Świerkowska, D. Vanitas Vanitatum Et Omnia Vanitas. Językowy Obraz marności W Tekstach slamerów (na Materiale Antologii tekstów poznańskiej Sceny Slamerskiej W 2016 Roku). PSJ 2018, 145-157.