(1)
Wieczorek, U. Pojęcie radości W Opisie doświadczenia Mistycznego. PSJ 2018, 159-167.