(1)
Wrześniewska-Pietrzak, M. Otwórzmy świat… O Komunikacji, Kontakcie Ze światem I Zaburzeniach U osób Ze Spektrum Autyzmu, Red. A. Kominek, Kielce 2018, Ss. 214. PSJ 2018, 171-175.