(1)
Wiatrowski, P. Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka I Fonologia języka Polskiego. Skrypt Dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, Ss. 99. PSJ 2015, 171–178.