(1)
Grądziel-Wójcik, J. „Święte życie” Na Lizbońskiej. Architektura I Sacrum W Poezji Mirona Białoszewskiego. PSJ 2015, 45–62.