(1)
Lech-Kirstein, D. Zwrot Kulturowy W Badaniach Onomastycznych. PSJ 2015, 85–95.