(1)
Migdał, J. Określenia chrześcijańskich Duchownych Kościołów Innych Niż Katolicki W Polszczyźnie XVI Wieku. PSJ 2015, 97–104.