(1)
Ruta, K.; Wrześniewska-Pietrzak, M. Kompetencje Socjokulturowe Jako Problem W Nauczaniu głuchych języka Polskiego. Uwagi Na Marginesie Komunikacji Internetowej niesłyszących. PSJ 2015, 117–130.