(1)
Rybka, M.; Sławek, J. „Został Im Przez Boga Zadany dar” – Obraz Rodziny Jako wspólnoty W Tekstach Jana Pawła II. PSJ 2015, 131–151.