(1)
Sarnowska-Giefing, I. Patronimy Jako składniki Osobowego Kodu Identyfikacyjnego Żydów poznańskich Od XVI Do XVIII Wieku. PSJ 2015, 153–164.