(1)
Sieradzka-Mruk, A.; Zagórska, K. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Język Nowej Ewangelizacji. PSJ 2015, 193–198.