(1)
Walczak, B. Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona Na uroczystości Odnowienia Doktoratu 25 Listopada 2011 Roku. PSJ 2016, 9-13.