(1)
Abramowicz, Z. Synkretyzm Antroponimii Podlasia. PSJ 2014, 17-32.