(1)
Rutkiewicz-Hanczewska, M. Moda W Zakresie Morfologii współczesnych emporionimów. PSJ 2014, 135-144.