(1)
Walczak-Mikołajczakowa, M. Zmiany Form Adresatywnych W języku bułgarskim Po Roku 1990. PSJ 2017, 103–112.