(1)
Rejter, A. Dyskurs(y) Posthumanizmu W kontekście współczesnej Komunikacji. PSJ 2017, 21-30.