(1)
Borowiak, P. Co Komunikują Nazwy bułgarskich Hoteli?. PSJ 2016, 127-136.