(1)
Sojda, S. Dynamika Rozwoju współczesnego języka słowackiego – Aspekt Gramatyczny. PSJ 2016, 157-167.