(1)
Migdał, J. Maria Wojtak, Rozłożone Gazety. Studia Z Zakresu Prasowego Dyskursu, języka I Stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, Ss. 229. PSJ 2016, 211-215.