Moroz, A. (2014). Granice błędu – norma językowa a teksty prawne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 93-107. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.8