Jezierska, B., & Jakobsze, M. (2014). Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 39-48. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.3