Kozaryn, D. (2018). Początki polskiego chrześcijaństwa na podstawie Kroniki to jest historyi wszytkiego świata… Marcina Bielskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (33), 33–42. https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.3