Przyczyna, W., & Załazińska, A. (2018). Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (33), 91–104. https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.8