Draguła, A. (2018). Zabiorę się czy wstanę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) do teologii miłosierdzia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (34), 59-70. https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.4