Gorzelana, J. (2018). Leksyka związana z rodziną w poezji religijnej polskiego oświecenia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (34), 71-84. https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.5