Gorzelana, J. (2018). Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 9-22. https://doi.org/10.14746/psj.2018.1