Kozaryn, D. (2018). O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 45-54. https://doi.org/10.14746/psj.2018.4