Nowak, M. (2018). Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), 67-77. https://doi.org/10.14746/psj.2018.6